ข่าวประชาสัมพันธ์

คำที่ค้นหา :
เห็นเด็กถูกทำร้าย คุณก็คุ้มครองได้ กับหลักสูตรคุ้มครองเด็กออนไลน์

เห็นเด็กถูกทำร้าย คุณก็คุ้มครองได้ กับหลักสูตรคุ้ม...

เห็นเด็กถูกทำร้าย คุณก็คุ้มครองได้ กับหลักสูตรคุ้มครองเด็กออนไลน์ ที่กำลังเกิดขึ้นครั้งแรกในไทย และอ...

หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์

วันที่ 21 พ.ย. ที่โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล นางณัฐวดี ณ มโนรม นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์...

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Child Protection e-learning)

เปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Child P...

วันที่ 21 พ.ย. ที่โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล นางณัฐวดี ณ มโนรม นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสต...

3 รายการ 1